Ostali podaci društva:

Upis u Trgovački sud u Zagrebu: Reg.broj. 1-4285; MBS 080270181

OIB: 88130313447

Temeljni kapital: 27 800,00 kn uplaćen u cijelosti

Uprava: Lidija Šahinović, direktor

Žiro-račun pri Addiko Bank d.d.

IBAN: HR 632 500 009 110 117 222 0