Reference

1. HAA - Hrvatska akreditacijska agencija

2. Državni zavod za intelektualno vlasništvo

3. Prirodoslovni muzej Rijeka

4. Fakultet elektrotehnike i računarstva

5. Opća županijska bolnica Požega

6. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ispostava Glina

7. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb

8. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Trogir i Kaštel Sućurac

9. Hrvatski  zavod za zdravstveno osiguranje, Sisak

10 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Vinkovci

11. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zadar

12. Hrvatske autoceste

13. Hrvatske ceste

14. Primat-RD, Zagreb

15. MORH

16. HEP

17. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

18. UPONOR, predstavništvo u Zagrebu

19. Osnovna škola Nikola Hribar, Velika Gorica

20. Osnovna škola Gredići

21. Osnovna škola Dojnja Lomnica