Izjava o ograničenju odgovornosti

Trgovačko društvo LI-DA održavanjem svojih mrežnih stranica želi javnosti omogućiti bolji pristup informacijama o svojoj ponudi i aktivnostima. Trgovačko društvo LI-DA nastoji pravodobno objavljivati točne informacije. Upozorite li nas se na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti. No trgovačko društvo LI-DA ne prihvaća nikakvu pravnu ili drugu odgovornost za informacije na ovim stranicama.

Za informacije na mrežnim stranicama trgovačkog društva LI-DA vrijedi sljedeće:

  • isključivo su opće naravi i ne odnose se na konkretne okolnosti povezane s određenim slučajem, pojedincem ili subjektom;
  • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurne;
  • ponekad su povezane s vanjskim stranicama nad čijim sadržajem Trgovačko društvo LI-DA nema kontrolu i za koje trgovačko društvo LI-DA ne preuzima nikakvu odgovornost;
  • informacije i sadržaji koji se prenose s vanjskih stranica ne sadržavaju nužno stavove i mišljenja trgovačkog društvo LI-DA;
  • za konkretna pitanja uvijek se treba osobno obratiti trgovačkom društvu LI-DA;
  • Trgovačko društvo LI-DA pridržava pravo promijene i ukidanja bilo kojeg sadržaja i komentara na svojim mrežnim stranicama i ne smatra se odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama nastojimo svesti na minimum. Trgovačko društvo LI-DA ne preuzima odgovornost za moguće smetnje pri posjećivanju ovih stranica ili poveznica na vanjske stranice.

U slučaju pojave mogućih grešaka ili netočnih navoda, molimo da nam iznesete primjedbu, kako bismo ih mogli ispraviti.

Ovom se izjavom ne ograničava odgovornost trgovačkog društva LI-DA u slučaju kršenja uvjeta propisanih mjerodavnim zakonima i propisima.

Trgovačko društvo LI-DA pridržava pravo izmjene ove izjave o ograničenju odgovornosti bez prethodne obavijesti.

U Zagrebu, svibnja 2018. godine.

LI-DA d.o.o